نمایش 1–21 از 87 نتیجه

آویز طلا لوکس انار – 2/8 گرم

8,497,000 تومان
کد کالا: 408
وزن 2.8 گرم
رنگ

اجرت

عیار

کالکشن

,

روش ساخت

برند

زنجیر دارد

سایز انگشتر

طول زنجیر

کسری سنگ

نوع

آویز طلا لوکس انار – 2/88 گرم

8,740,000 تومان
کد کالا: 407
وزن 2.88 گرم
رنگ

اجرت

عیار

کالکشن

,

روش ساخت

برند

زنجیر دارد

سایز انگشتر

طول زنجیر

کسری سنگ

نوع

پلاک طلا اوپال – 1/26 گرم

3,860,000 تومان
کد کالا: 347
وزن 1.26 گرم
رنگ

اجرت

عیار

کالکشن

, ,

روش ساخت

برند

زنجیر دارد

سایز انگشتر

طول زنجیر

کسری سنگ

پلاک طلا اوپال – 1/34 گرم

4,105,000 تومان
کد کالا: 357
وزن 1.34 گرم
رنگ

اجرت

عیار

کالکشن

, ,

روش ساخت

برند

زنجیر دارد

سایز انگشتر

طول زنجیر

کسری سنگ

پلاک طلا اوپال – 1/37 گرم

4,197,000 تومان
کد کالا: 358
وزن 1.37 گرم
رنگ

اجرت

عیار

کالکشن

, ,

روش ساخت

برند

زنجیر دارد

سایز انگشتر

طول زنجیر

کسری سنگ

پلاک طلا ماه و ستاره – 0/52 گرم

1,498,000 تومان
کد کالا: 390
وزن 0.52 گرم
رنگ

اجرت

عیار

کالکشن

روش ساخت

برند

زنجیر دارد

سایز انگشتر

طول زنجیر

کسری سنگ

زنجیر طلا اوپال – 1/04 گرم

3,186,000 تومان
کد کالا: 7
وزن 1.04 گرم
رنگ

اجرت

عیار

کالکشن

روش ساخت

برند

سایز انگشتر

طول زنجیر

کسری سنگ

زنجیر طلا اوپال – 1/12 گرم

3,431,000 تومان
کد کالا: 8
وزن 1.12 گرم
رنگ

اجرت

عیار

کالکشن

روش ساخت

برند

سایز انگشتر

طول زنجیر

کسری سنگ

زنجیر طلا اوپال – 1/22 گرم

3,737,000 تومان
کد کالا: 10
وزن 1.22 گرم
رنگ

اجرت

عیار

کالکشن

روش ساخت

برند

سایز انگشتر

طول زنجیر

کسری سنگ

زنجیر طلا اوپال – 1/25 گرم

3,829,000 تومان
کد کالا: 6
وزن 1.25 گرم
رنگ

اجرت

عیار

کالکشن

روش ساخت

برند

سایز انگشتر

طول زنجیر

کسری سنگ

زنجیر طلا اوپال – 3/21 گرم

9,833,000 تومان
کد کالا: 110
وزن 3.21 گرم
رنگ

اجرت

عیار

کالکشن

روش ساخت

برند

سایز انگشتر

طول زنجیر

کسری سنگ