نمایش دادن همه 12 نتیجه

زنجیر طلا اوپال – 1/04 گرم

3,199,000 تومان
کد کالا: 7
وزن 1.04 گرم
رنگ

اجرت

عیار

کالکشن

روش ساخت

برند

سایز انگشتر

طول زنجیر

کسری سنگ

زنجیر طلا اوپال – 1/12 گرم

3,445,000 تومان
کد کالا: 8
وزن 1.12 گرم
رنگ

اجرت

عیار

کالکشن

روش ساخت

برند

سایز انگشتر

طول زنجیر

کسری سنگ

زنجیر طلا اوپال – 1/22 گرم

3,753,000 تومان
کد کالا: 10
وزن 1.22 گرم
رنگ

اجرت

عیار

کالکشن

روش ساخت

برند

سایز انگشتر

طول زنجیر

کسری سنگ

زنجیر طلا اوپال – 1/25 گرم

3,845,000 تومان
کد کالا: 6
وزن 1.25 گرم
رنگ

اجرت

عیار

کالکشن

روش ساخت

برند

سایز انگشتر

طول زنجیر

کسری سنگ

زنجیر طلا اوپال – 3/21 گرم

9,873,000 تومان
کد کالا: 110
وزن 3.21 گرم
رنگ

اجرت

عیار

کالکشن

روش ساخت

برند

سایز انگشتر

طول زنجیر

کسری سنگ

زنجیر طلا پرکی – 1/49 گرم

4,412,000 تومان
کد کالا: 101
وزن 1.49 گرم
رنگ

اجرت

عیار

کالکشن

روش ساخت

برند

سایز انگشتر

طول زنجیر

کسری سنگ

زنجیر طلا میرو – 3/21 گرم

9,873,000 تومان
کد کالا: 424
وزن 3.21 گرم
رنگ

اجرت

عیار

کالکشن

روش ساخت

برند

سایز انگشتر

طول زنجیر

کسری سنگ