نمایش 1–21 از 70 نتیجه

آویز طلا لوکس انار – 2/8 گرم

8,497,000 تومان
کد کالا: 408
وزن 2.8 گرم
رنگ

اجرت

عیار

کالکشن

,

روش ساخت

برند

زنجیر دارد

سایز انگشتر

طول زنجیر

کسری سنگ

نوع

آویز طلا لوکس انار – 2/88 گرم

8,740,000 تومان
کد کالا: 407
وزن 2.88 گرم
رنگ

اجرت

عیار

کالکشن

,

روش ساخت

برند

زنجیر دارد

سایز انگشتر

طول زنجیر

کسری سنگ

نوع

پلاک طلا اوپال – 1/26 گرم

3,860,000 تومان
کد کالا: 347
وزن 1.26 گرم
رنگ

اجرت

عیار

کالکشن

, ,

روش ساخت

برند

زنجیر دارد

سایز انگشتر

طول زنجیر

کسری سنگ

پلاک طلا اوپال – 1/34 گرم

4,105,000 تومان
کد کالا: 357
وزن 1.34 گرم
رنگ

اجرت

عیار

کالکشن

, ,

روش ساخت

برند

زنجیر دارد

سایز انگشتر

طول زنجیر

کسری سنگ

پلاک طلا اوپال – 1/37 گرم

4,197,000 تومان
کد کالا: 358
وزن 1.37 گرم
رنگ

اجرت

عیار

کالکشن

, ,

روش ساخت

برند

زنجیر دارد

سایز انگشتر

طول زنجیر

کسری سنگ

پلاک طلا ماه و ستاره – 0/52 گرم

1,497,000 تومان
کد کالا: 390
وزن 0.52 گرم
رنگ

اجرت

عیار

کالکشن

روش ساخت

برند

زنجیر دارد

سایز انگشتر

طول زنجیر

کسری سنگ

گردنبند طلا بالرین – 1/77 گرم

5,119,000 تومان
کد کالا: 406
وزن 1.77 گرم
رنگ

اجرت

عیار

کالکشن

روش ساخت

برند

زنجیر دارد

سایز انگشتر

طول زنجیر

کسری سنگ

گردنبند طلا بولگاری – 15/89 گرم

47,765,000 تومان
کد کالا: 426
وزن 15.89 گرم
رنگ

اجرت

عیار

کالکشن

روش ساخت

برند

سایز انگشتر

طول زنجیر

کسری سنگ

گردنبند طلا کارتیر – 19/49 گرم

57,195,000 تومان
کد کالا: 27
وزن 19.49 گرم
رنگ

اجرت

عیار

کالکشن

روش ساخت

برند

سایز انگشتر

طول زنجیر

کسری سنگ

گردنبند طلا ونکلیف – 10/52 گرم

32,824,000 تومان
کد کالا: 115
وزن 10.52 گرم
رنگ

اجرت

عیار

کالکشن

روش ساخت

برند

زنجیر دارد

سایز انگشتر

طول زنجیر

کسری سنگ

نوع

گردنبند طلا ونکلیف – 4/23 گرم

13,199,000 تومان
کد کالا: 97
وزن 4.23 گرم
رنگ

اجرت

عیار

کالکشن

روش ساخت

برند

زنجیر دارد

سایز انگشتر

طول زنجیر

کسری سنگ

نوع